Verklaring gegevensbescherming

Verklaring gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons een bijzonder punt van aandacht. Wij verwerken uw gegevens dus uitsluitend op de grondslag van de wettelijke bepalingen. In deze verklaring gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de verwerking van gegevens in het kader van onze internetsite.

 

Opslag van gegevens

Als u onze internetsites bezoekt slaan onze webservers automatisch op:

·         de naam van uw internetbrowser en het besturingssysteem

·         de internetsite, van waaruit u ons bezoekt

·         de Sites die u via onze internetsite bezoekt

·         de datum, het tijdstip en de duur van het bezoek per Site

·         de hoeveelheid verstuurde gegevens in byte

·         het gebruikte IP adres

 

De server-logfiles worden voor maximaal 7 dagen opgeslagen, de Access-logfiles voor 60 dagen, en vervolgens verwijderd. De opslag van gegevens gebeurt om veiligheidsredenen, om bijvoorbeeld gevallen van misbruik te kunnen ophelderen. Als er gegevens moeten worden verzameld met het oog op bewijs mogen die zolang niet verwijderd worden tot het incident definitief is afgehandeld. In uitzonderingsgevallen werden door ons back-ups van die internetsite gemaakt, waardoor de bovengenoemde gegevens langer worden opgeslagen. Die gegevens worden alleen opgeslagen voor reconstructie.

Als u per formulier op de internetsite contact met ons opneemt of als u gebruik wilt maken van onze infoteek worden andere persoonsgegevens als bijvoorbeeld voornaam, naam, telefoonnummer, emailadres en adresgegevens van uw bedrijf geregistreerd. Die gegevens worden binnen de ABITRON Groep gebruikt om uw aanvragen af te handelen en eventuele vervolgvragen alsmede voor het ter beschikking stellen van onze aangeboden diensten. Aanvragen die buiten ons verkoopgebied vallen, worden in verband met contractuele overeenkomsten aan de desbetreffende partner doorgegeven.

 

Cookies

Onze internetsite maakt net als een groot aantal andere internetsites gebruik van cookies. Daarbij gaat het om kleine tekstfiles die op uw apparaat worden opgeslagen. Uw browser pakt die gegevens op. Door het plaatsen van cookies is sprake van meer gebruikersgemak en veiligheid op deze internetsite. Een gangbare browser biedt u als optie bij de instellingen om geen cookies toe te staan. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze internetsite worden beperkt.

 

Webanalyse met behulp van Google Analytics

Onze internetsite maakt voor het optimaliseren en analyseren van ons online-aanbod gebruik van de dienst „Google Analytics“, die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS). De dienst gebruikt „cookies“, d.w.z. tekstfiles, die op uw apparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de internetsite mogelijk maken. De door de cookies verzamelde informatie wordt over het algemeen doorgegeven aan een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

Op onze internetsite functioneert het IP-anonimiseren. Het IP-adres van de gebruiker wordt binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte en de andere bij de overeenkomst betrokken landen afgekort. Alleen in afzonderlijke gevallen wordt het IP-adres aanvankelijk onverkort aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar afgekort. Door die afkorting valt de verwijzing naar een persoon via uw IP-adres weg. In onze opdracht zal Google de doorgegeven informatie gebruiken om een bericht over het gebruik van de internetsite op te stellen. Het door de browser doorgegeven IP-adres van de gebruiker wordt niet met andere, door Google opgeslagen gegevens gecombineerd.

U kunt het opslaan van de cookies verhinderen door een desbetreffende instelling van uw browser-software. In dat geval kan de functionaliteit van onze internetsite worden beperkt. U kunt bovendien het registreren van de door de cookies verzamelde en met uw gebruik van onze internetsite samenhangende gegevens aan Google alsmede het verwerken van die gegevens verhinderen door de via de volgende link beschikbare Browser-Plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Alternatief verhindert u door op deze Link te klikken dat Google Analytics in het kader van onze internetsite gegevens over u registreert. Door op de bovenstaande link te klikken download u een „Opt-Out-cookie“. Uw browser moet het opslaan van cookies daarom dus in principe toestaan. Als u uw cookies verwijdert is bij elk bezoek van onze internetsite het nogmaals klikken op de link nodig.

 

Uw rechten

U hebt in principe recht op informatie/inzage, correctie, verwijdering, beperking, dataportabiliteit, intrekken en bezwaar indienen. Als u denkt dat de verwerking van uw gegevens een inbreuk vormt op het recht op gegevensbescherming of er op andere wijze inbreuk is gepleegd op uw wettelijke aanspraken op gegevensbescherming, kunt u bezwaar indienen bij de toezichthouder.

 

U kunt ons bereiken via de volgende contactgegevens:

ABITRON Germany GmbH
Adalbert-Stifter-Straße 2
D-84085 Langquaid

Onze vertegenwoordiger bereikt u via

Daniela Hammerer
Directeur
+49 9452 189-0
info[at]abitron.de

Onze functionaris gegevensbescherming bereikt u via

Sabine Kästner
+49 9452-189-851
info[at]abitron.de